Eğitim Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Koçluk Hizmetlerimiz

Koçluk hizmetimizle amacımız, çalışanlara, yöneticilere veya ekiplere potansiyellerini açığa çıkartmaya, performanslarını artırmaya, farkındalık düzeylerini yükseltmeye ve davranışa yansıyan bir öğrenme sağlamaya yönelik olarak destek olmaktır.

  Yönetici Koçluğu (www.eflatun-leadership.com)
 • Ekip Koçluğu

  Ekip Koçluğu, geleneksel anlamda ekip üyelerine bireysel olarak verilen koçluk hizmetinden çok, ekibi bir sistem olarak gören ve onu, istikrarlı, motive olmuş, olaylara aynı bakış açısıyla bakabilen yüksek performanslı bir yapıya dönüştürmek amacıyla, ekibin bütününe verilen bir koçluk hizmetidir.

  Ekip Koçluğu yaklaşımımız, Marita Fridjhon ve Dr. Faith Fuller’in çalışmaları ve sistem teorisi temeline dayanmaktadır. Ekip Koçluğu, Duygusal Zeka (Emotional Intelligence), En İyi İçin Sorgulama (Appreciative Inquiry), Pozitif Psikoloji (Positive Psychology) ve Değişim Yönetimi (Change Management) konularında yapılan en son çalışmalar ve ekipler üzerine dünyanın önde gelen üniversitelerinde yapılan araştırmalar doğrultusunda hazırlanmıştır.

  Ekip Koçluğu uygulaması üç aşamadan oluşmaktadır.

  1. Ekip Değerlendirme Envanteri Uygulaması

  Değerlendirme Envanterimiz (The Team Diagnostic Assessment) karşılaştırmalı bir değerlendirme ve ekibin devam eden gelişimi hakkında ayrıntılı bir harita sunar. Koçluk öncesi ve sonrasında yapılan uygulamalar ile ekibin gelişimi niteliksel olarak izlenebilir.

  2. Paylaşım Çalışması

  Olumluluk ve verimlilik faktörlerinden hareketle tasarlanmış, tüm ekip üyelerinin ekip koçlarının moderatörlüğünde bir araya gelerek çalıştığı, iki gün süreli bir paylaşım çalışmasıdır. Bu çalışmada, ekip ile birlikte ekip olmanın dinamikleri, ekibin gelişim ihtiyaçları ve eylem planları üzerinde durulur.

  3. Koçluk Seansları

  Ekibin farkındalık düzeyi, verimlilik, bağlılık ve motivasyonunun daha üst seviyelere çıkartılması amacıyla paylaşım çalışmasını takip eden süreçte ayda bir kez ve en az 6 seans olmak üzere gerçekleştirilir.


 • İlişki Koçluğu

  “İlişki Koçluğu” ilişki yönelik olarak geliştirilmiş bir koçluk modelidir. İlişki koçluğunda, geleneksel koçluk uygulamalarından farklı olarak, ilişkinin taraflarına bireysel koçluk yapmak yerine, “Bilinçli ve Niyete Dayalı” ilişki geliştirme yaklaşımıyla, her ilişkide var olan “Üçüncü Varlık” (Third Entity) adı verilen, “İlişkinin Kendisi” üzerine odaklanılmaktadır.

  İlişki koçluğunda temel felsefemiz, ilişkiye bilinçli ve niyete dayalı olarak yaklaşılması durumunda, her ilişkinin kendi içerisinde gelişme ve iyileşme gücünü taşıdığıdır. Bu temel felsefe çerçevesinde, görevimiz, her ilişkinin doğasında var olan iyileşme ve gelişme potansiyelinin, ilişkinin tarafları tarafından keşfine yardımcı olarak bu potansiyeli açığa çıkartmaktır.

  İlişki Koçluğunun Kullanıldığı Yerler

  Ekipler
  Kurullar (Yönetim, İcra vb.)
  Ast – Üst İlişkileri
  Konsorsiyum İlişkileri
  Ortaklı İlişkileri
  İş Arkadaşları İlişkileri
  Bölümler Arası İlişkiler
  Taşeronlarla İlişkiler
  Aile Şirketleri

  İlişki Koçluğunu Yararları

  İlişki ve iletişimde sürekli iyileşme
  Ekip ruhunun geliştirilmesi
  Bölümler arası işbirliğinin arttırılması
  Çatışma yönetimi becerilerinin geliştirilmesi
  Hızlı ve etkili çözümler üretebilme
  Olumlu iş atmosferinin güçlendirilmesi
  Ekiplerin ve kurumun yaratıcılık potansiyelinin ortaya çıkartılması

 • Kendi Kendine Koçluk

  CoachingOurselves Prof. Dr. Henry Mintzberg ve Phil LeNir tarafından tasarlanmış bir kendi kendine öğrenmeye dayalı bir yönetim geliştirme metodudur. CoachingOurselves, yöneticilerden oluşan bir çalışma grubunun, David Ulrich, Michael Beer, Marshall Goldsmith ve Henry Mintzberg gibi günümüzün önde gelen yönetim düşünürlerinin geliştirdiği materyaller üzerinde çalışmaları amacıyla bir araya gelmeleri üzerine kurgulanmıştır.
   
  CoachingOurselves oturumlarında, yöneticiler kendilerine verilen materyaller ışığında, tartıştıkça ve deneyimlerini paylaştıkça, birbirlerinden öğrenirler. CoachingOurselves oturumlarında, önceden hazırlık ya da sonradan ödev yapma söz konusu değildir ve oturum esnasında herhangi bir kolaylaştırıcıya (eğitmen, danışman vb.) ihtiyaç yoktur.
   
  CoachingOurselves sürecinde, yöneticiler bireysel olarak kendilerini geliştirirken, grup ekibe dönüşür ve hep birlikte kurumlarının değişimi için girişimlerde bulunabilir ve sorumluluk üstlenebilir düzeye erişirler.