Eğitim Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Koçluk Hizmetlerimiz

Danışmanlık projelerimizle amacımız, “Yapı, davranışı etkiler” sözünden hareketle,  sistem ve süreçleri bütünsel olarak ele alarak, arzulanan değişimi hayat taşımak, istenilen davranışların sergilenmesini mümkün kılmak ve böylece organizasyonu hedeflediği sonuçlara ulaştırmaktır.

 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı

  İşletmelerin günümüz iş dünyasında yaşanan baş döndürücü değişim sürecine uygun hareket edebilmek için canlı bir organizma gibi kendini yenileyebilmesi ve kurumsal öğrenmeyi sağlayabilmesi ancak sahip olduğu insan kaynağı ve bu kaynağın etkili ve verimli yönetilmesi ile mümkün olmaktadır.  Başarılı bir insan kaynağı yönetimi için de çalışanın kurum ile ilişkisinin başladığı seçme yerleştirme sürecinden, eğitimlere, kariyer yönetimine, performans - ücret sistemine ve nihayet kurum ile ilişiğinin kesildiği sürece kadar tüm insan kaynakları süreç ve uygulamalarında kurum ilke ve değerlerinin temel referans olarak alınması ile sağlanabilir.

  Aşağıda, işletmelerin yukarıda kısaca değindiğimiz özelliklere sahip bir insan kaynağı yönetimi sistemi oluşturmaları için sunmakta olduğumuz danışmanlık hizmetlerimiz yer almaktadır.

  İş Analizi
  İş Değerleme
  Seçme ve Yerleştirme
  Performans Yönetimi
  Ücret Yönetimi
  Eğitim Yönetimi
  Kariyer Yönetimi

 • Organizasyonel Yapılanma

  Organizasyon yapılanma danışmanlığında, şirketi vizyonu doğrultusunda hedeflerine ulaştıracak stratejilerin netleştirilmesinin ardından, stratejilerin başarıyla uygulanmasına hizmet eden araçlar olarak gördüğümüz iş modeli, organizasyon yapısı ve iş süreçlerinin bu stratejilere uyumu analiz edilir, bu doğrultuda ihtiyaç olunan organizasyon yapısı ve süreçler kurgulanır, değişim alanları belirlenir ve değişim yol haritası planlanır. Bu alandaki hizmetlerimiz:

  Stratejik Analiz
  İş Modeli Analizi ve Tasarımı
  Organizasyonel Yapı Analizi ve Tasarımı
  Süreç Analizi ve Tasarımı

 • Kültürel Dönüşüm

  CTT “Yedi Bilinç Düzeyi” modeline dayanmaktadır. CTT, bireysel değerleri, ilgili sosyal yapının bireyler tarafından algılanan mevcut değerleri ve bireyler tarafından sahip olması arzulanan değerlerini ele alarak bilimsel bir sonuca ulaşmaktadır.

  CTT 1997’den bu yana 30 ayrı dile çevrilmiştir, 60’ı aşkın ülkede 3000’in üzerinde sosyal yapının Değerlerinin Haritalamasında kullanılmıştır.

 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

  Aile şirketleri için büyüme sürecinde başarı sağlamanın yolu kurumsallaşmış bir yapı içerisinde doğru bir yönetim anlayışına sahip olmaktan geçmektedir. Aile şirketlerinde yaşanan bu büyüme ve gelişme süreci beraberinde farklı yönetsel yaklaşımları gerektirmekte ve ihtiyaca cevap verilemediği durumlarda da sorunlar baş göstermektedir. Girişimcinin sırtındaki yükü devredememesi ya da devretmesi sonucu çeşitli sıkıntıların yaşanması, gelecek kuşaklara şirketi devretmede yaşanan güvensizlik, aile üyelerinin işletme ile olan ve/veya olacak olan ilişkilerinin düzenlenememesi, profesyonellerle çalışmada yaşanan sorunlar, sistemli çalışmaya ve modern yönetime dayalı bir yapı kurulamaması ilk anda akla gelen ve çoğu aile şirketinin karşılaştığı sorunlardır. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığımız kapsamında yukarıda sıralamış olduğumuz sorunların çözümüne yönelik aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  Şirket Gelişim Analizi
  Organizasyon Analizi
  Yetki Devri Analizi
  Aile Anayasası Hazırlama
  İkinci Kuşağın Yönetime Hazırlanması

 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi

  Kurumlar bireyler aracılığıyla öğrenirler. Eğitimlerde öğrenilenlerin iş ortamına yansıtılması  ve aktarılması, eğitime yapılacak olan yatırımın boşa gitmemesini sağlayacaktır. Stratejileri dikkate almadan bireysel olarak gelişimi hedefleyen eğitimler, bireyleri geliştirse de şirketin amaçlarına doğrudan hizmet etmeyecektir. Çevresel şartların değişmesiyle birlikte şirketler de stratejilerini ve iş yapış biçimlerini değiştirmek zorunda kalmaktadır. Yeni strateji ve iş yapış biçimleri farklı yetkinlikler gerektirdiğinden "sürekli öğrenme"yi yaşam biçimi olarak gören şirketler uzun ömürlü olacaktır.

  Eğitim danışmanlığı hizmeti ile şirketin stratejileri için ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ile mevcut yetkinliklerin karşılaştırılarak ortaya çıkan açığı belirlemeyi ve uygulama ağırlıklı eğitimler ile bu yetkinlikleri çalışanlar aracılığıyla şirkete kazandırmayı hedeflemekteyiz. Eğitimi, bireylerde varolan potansiyeli harekete geçiren bir katalizör olarak görüyoruz. Bu nedenle, kendimizi bilgi aktaran ve "eğiten" olarak değil, katılımcıların kendilerini keşfetmelerini sağlayan ortamı sunan, bilgi ve deneyimlerini paylaşan, paylaştıkça gelişen ve öğrenen bireyler olarak değerlendiriyoruz

  Eğitim Danışmanlığı Hizmetlerimiz:

   
  Eğitim İhtiyaç Analizi
  Eğitim Programlarının Tasarlanması ve Geliştirilmesi
  Eğitim Programlarının Sunulması
  Ölçme ve Değerlendirme
  Eğitim Sistemlerinin Kurulması