• CTT

  CTT - Cultural Transformation Tools (Kültürel Ölçüm Araçları), sosyal yapıları değerler boyutu ile ele alarak, onların değer haritalarını ortaya koyan, kültürel sermayelerini ölçümleyen ve kültürel dönüşümlerinin uygulama adımlarında yol gösterici rol oynayan bir araçtır. CTT, başta işletmeler olmak üzere, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve ülkeler için de kullanılabilmektedir.

  CTT, 1997 yılında değerlerin haritalanmasına yönelik bir değerlendirme seti olarak geliştirilmiştir. Geleneksel bakış açısı ile “Kültür” ve “Değer” gibi soyut unsurların ölçülmesi zordur ve bu nedenle bu unsurlar değerlendirmede kullanılan kriterler arasında yer almazlar. CTT bu geleneksel yaklaşımı yıkmaktadır. CTT değerlendirmesi sonucunda araştırmaya konu olan sosyal yapının kültürü hakkında detaylı bir rapor sunulmaktadır. CTT “Yedi Bilinç Düzeyi” modeline dayanmaktadır. CTT, bireysel değerleri, ilgili sosyal yapının bireyler tarafından algılanan mevcut değerleri ve bireyler tarafından sahip olması arzulanan değerlerini ele alarak bilimsel bir sonuca ulaşmaktadır.

  CTT 1997’den bu yana 30 ayrı dile çevrilmiştir, 60’ı aşkın ülkede 3000’in üzerinde sosyal yapının Değerlerinin Haritalamasında kullanılmıştır.

 • MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

  MBTI, psikiyatr Carl G. Jung’un (1875 – 1961) “Psikolojik Tipler” (Psychological Types)  teorisine dayanan Katharine Cook Briggs (1875 – 1968) ve Isabel Briggs Myers (1897 – 1980) tarafından geliştirilmiş bir kişilik tipi envanteridir. MBTI, 50 yılı aşkın araştırma ve geliştirme çalışmalarına dayanmakta olup, bugün dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan Kişilik Envanteri unvanını elinde bulundurmaktadır.

  MBTI uygulaması, kişilik envanteri çalışması ve yüz yüze geribildirim olmak üzere iki ana aşamadan oluşan bir süreç sonucunda tamamlanmaktadır. MBTI ile kişi bu süreçte kendisini anlama ve davranışların altında yatan nedenleri anlamlandırma düzeyini geliştirecek, motivasyon kaynaklarını tespit edecek, güçlü yanlarının farkına varacak ve potansiyel gelişim alanlarını keşfedecektir.

  MBTI aşağıda belirtilen alanlarda kullanılabilmektedir.

  • Bireysel Farkındalık ve Kişisel Gelişim
  • Kariyer Keşfi ve Kariyer Gelişimi
  • Kurumsal Gelişim
  • Takım Kurma ve Geliştirme
  • Yönetim ve Liderlik Geliştirme
  • Problem Çözme
  • Koçluk Hizmetleri
  • Eğitim Planlama ve Eğitim Programları Geliştirme
  • Kültürel Adaptasyon

 • TDA (Team Diagnostic Assessment)

  “Team Diagnostic Assessment” karşılaştırmalı bir değerlendirme ve ekibin devam eden gelişimi hakkında ayrıntılı bir harita sunan bir değerlendirme envanteridir.

  Değerlendirme Sistemimiz, ekibin verimlilik ve olumluluk parametreleri çerçevesinde tarafsız bir değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirme, ekibin güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini vurgulayan kapsamlı bir görüntüsünü verir. Ekip üyeleri bu değerlendirmeye Internet üzerinden ulaşırlar ve tüm ekip üyelerinin değerlendirmeyi tamamlamasından sonra sonuçlar tüm ekip için düzenlenir. Cevapların gizliliği konusunda gösterilen hassasiyet katılımcıların çok daha içten ve sonuçların da daha gerçekçi olmasına neden olmaktadır.

  Düzenlenen sonuçlar bir rapor olarak hazırlanır. Bu rapor, verimliliğin ve olumluluğun inşa edilmesi için ekibinizin ihtiyaç duyduğu becerilerin neler olduğunu grafiklerin yardımı ile anlatır.