• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı

  Aile şirketleri için büyüme sürecinde başarı sağlamanın yolu kurumsallaşmış bir yapı içerisinde doğru bir yönetim anlayışına sahip olmaktan geçmektedir. Aile şirketlerinde yaşanan bu büyüme ve gelişme süreci beraberinde farklı yönetsel yaklaşımları gerektirmekte ve ihtiyaca cevap verilemediği durumlarda da sorunlar baş göstermektedir. Girişimcinin sırtındaki yükü devredememesi ya da devretmesi sonucu çeşitli sıkıntıların yaşanması, gelecek kuşaklara şirketi devretmede yaşanan güvensizlik, aile üyelerinin işletme ile olan ve/veya olacak olan ilişkilerinin düzenlenememesi, profesyonellerle çalışmada yaşanan sorunlar, sistemli çalışmaya ve modern yönetime dayalı bir yapı kurulamaması ilk anda akla gelen ve çoğu aile şirketinin karşılaştığı sorunlardır. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığımız kapsamında yukarıda sıralamış olduğumuz sorunların çözümüne yönelik aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Şirket Gelişim Analizi
  • Organizasyon Analizi
  • Yetki Devri Analizi
  • Aile Anayasası Hazırlama
  • İkinci Kuşağın Yönetime Hazırlanması

 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı

  İşletmelerin günümüz iş dünyasında yaşanan baş döndürücü değişim sürecine uygun hareket edebilmek için canlı bir organizma gibi kendini yenileyebilmesi ve kurumsal öğrenmeyi sağlayabilmesi ancak sahip olduğu insan kaynağı ve bu kaynağın etkili ve verimli yönetilmesi ile mümkün olmaktadır.  Başarılı bir insan kaynağı yönetimi için de çalışanın kurum ile ilişkisinin başladığı seçme yerleştirme sürecinden, eğitimlere, kariyer yönetimine, performans - ücret sistemine ve nihayet kurum ile ilişiğinin kesildiği sürece kadar tüm insan kaynakları süreç ve uygulamalarında kurum ilke ve değerlerinin temel referans olarak alınması ile sağlanabilir.

  Aşağıda, işletmelerin yukarıda kısaca değindiğimiz özelliklere sahip bir insan kaynağı yönetimi sistemi oluşturmaları için sunmakta olduğumuz danışmanlık hizmetlerimiz yer almaktadır.

  • İş Analizi
  • İş Değerleme
  • Seçme ve Yerleştirme
  • Performans Yönetimi
  • Ücret Yönetimi
  • Eğitim Yönetimi
  • Kariyer Yönetimi

 • Organizasyonel Yapılanma Danışmanlığı

  Organizasyon yapılanma danışmanlığında, şirketi vizyonu doğrultusunda hedeflerine ulaştıracak stratejilerin netleştirilmesinin ardından, stratejilerin başarıyla uygulanmasına hizmet eden araçlar olarak gördüğümüz iş modeli, organizasyon yapısı ve iş süreçlerinin bu stratejilere uyumu analiz edilir, bu doğrultuda ihtiyaç olunan organizasyon yapısı ve süreçler kurgulanır, değişim alanları belirlenir ve değişim yol haritası planlanır. Bu alandaki hizmetlerimiz:

  • Stratejik Analiz
  • İş Modeli Analizi ve Tasarımı
  • Organizasyonel Yapı Analizi ve Tasarımı
  • Süreç Analizi ve Tasarımı


 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi Danışmanlığı

  Kurumlar bireyler aracılığıyla öğrenirler. Eğitimlerde öğrenilenlerin iş ortamına yansıtılması  ve aktarılması, eğitime yapılacak olan yatırımın boşa gitmemesini sağlayacaktır. Stratejileri dikkate almadan bireysel olarak gelişimi hedefleyen eğitimler, bireyleri geliştirse de şirketin amaçlarına doğrudan hizmet etmeyecektir. Çevresel şartların değişmesiyle birlikte şirketler de stratejilerini ve iş yapış biçimlerini değiştirmek zorunda kalmaktadır. Yeni strateji ve iş yapış biçimleri farklı yetkinlikler gerektirdiğinden "sürekli öğrenme"yi yaşam biçimi olarak gören şirketler uzun ömürlü olacaktır.

  Eğitim danışmanlığı hizmeti ile şirketin stratejileri için ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ile mevcut yetkinliklerin karşılaştırılarak ortaya çıkan açığı belirlemeyi ve uygulama ağırlıklı eğitimler ile bu yetkinlikleri çalışanlar aracılığıyla şirkete kazandırmayı hedeflemekteyiz. Eğitimi, bireylerde varolan potansiyeli harekete geçiren bir katalizör olarak görüyoruz. Bu nedenle, kendimizi bilgi aktaran ve "eğiten" olarak değil, katılımcıların kendilerini keşfetmelerini sağlayan ortamı sunan, bilgi ve deneyimlerini paylaşan, paylaştıkça gelişen ve öğrenen bireyler olarak değerlendiriyoruz

  Eğitim Danışmanlığı Hizmetlerimiz:

   

  • Eğitim İhtiyaç Analizi
  • Eğitim Programlarının Tasarlanması ve Geliştirilmesi
  • Eğitim Programlarının Sunulması
  • Ölçme ve Değerlendirme
  • Eğitim Sistemlerinin Kurulması

 • Kültürel Dönüşüm Danışmanlığı

  CTT “Yedi Bilinç Düzeyi” modeline dayanmaktadır. CTT, bireysel değerleri, ilgili sosyal yapının bireyler tarafından algılanan mevcut değerleri ve bireyler tarafından sahip olması arzulanan değerlerini ele alarak bilimsel bir sonuca ulaşmaktadır.

  CTT 1997’den bu yana 30 ayrı dile çevrilmiştir, 60’ı aşkın ülkede 3000’in üzerinde sosyal yapının Değerlerinin Haritalamasında kullanılmıştır.