Gelişim (Eğitim) Programları


 • Ekip Ruhu ve Ekip Dinamiklerini Geliştirme
 • “Kardeş Miyiz, Ortak Mı?” Ortaklık ve Aile İlişkileri Dinamikleri

  
Koçluk Programları


 • İlişki Koçluğu

  İlişki Koçluğu


  “İlişki Koçluğu” ilişki yönelik olarak geliştirilmiş bir koçluk modelidir. İlişki koçluğunda, geleneksel koçluk uygulamalarından farklı olarak, ilişkinin taraflarına bireysel koçluk yapmak yerine, “Bilinçli ve Niyete Dayalı” ilişki geliştirme yaklaşımıyla, her ilişkide var olan “Üçüncü Varlık” (Third Entity) adı verilen, “İlişkinin Kendisi” üzerine odaklanılmaktadır.

  İlişki koçluğunda temel felsefemiz, ilişkiye bilinçli ve niyete dayalı olarak yaklaşılması durumunda, her ilişkinin kendi içerisinde gelişme ve iyileşme gücünü taşıdığıdır. Bu temel felsefe çerçevesinde, görevimiz, her ilişkinin doğasında var olan iyileşme ve gelişme potansiyelinin, ilişkinin tarafları tarafından keşfine yardımcı olarak bu potansiyeli açığa çıkartmaktır.

  İlişki Koçluğunun Kullanıldığı Yerler


  • Ekipler
  • Kurullar (Yönetim, İcra vb.)
  • Ast – Üst İlişkileri
  • Konsorsiyum İlişkileri
  • Ortaklı İlişkileri
  • İş Arkadaşları İlişkileri
  • Bölümler Arası İlişkiler
  • Taşeronlarla İlişkiler
  • Aile Şirketleri

 • Kendi Kendine Koçluk

  Kendi Kendine Koçluk (Coaching Ourselves)


  CoachingOurselves Prof. Dr. Henry Mintzberg ve Phil LeNir tarafından tasarlanmış bir kendi kendine öğrenmeye dayalı bir yönetim geliştirme metodudur. CoachingOurselves, yöneticilerden oluşan bir çalışma grubunun, David Ulrich, Michael Beer, Marshall Goldsmith ve Henry Mintzberg gibi günümüzün önde gelen yönetim düşünürlerinin geliştirdiği materyaller üzerinde çalışmaları amacıyla bir araya gelmeleri üzerine kurgulanmıştır.
   
  CoachingOurselves oturumlarında, yöneticiler kendilerine verilen materyaller ışığında, tartıştıkça ve deneyimlerini paylaştıkça, birbirlerinden öğrenirler. CoachingOurselves oturumlarında, önceden hazırlık ya da sonradan ödev yapma söz konusu değildir ve oturum esnasında herhangi bir kolaylaştırıcıya (eğitmen, danışman vb.) ihtiyaç yoktur.
   
  CoachingOurselves sürecinde, yöneticiler bireysel olarak kendilerini geliştirirken, grup ekibe dönüşür ve hep birlikte kurumlarının değişimi için girişimlerde bulunabilir ve sorumluluk üstlenebilir düzeye erişirler.