Niye Varız

Yaklaşımımız

Yöntemlerimiz

Etki Alanlarımız

  • Kurumu parçalar halinde değil, bir bütün olarak görürüz ve her bir değişimin bütün üzerindeki etkisini dikkate alarak çalışırız
  • Disiplinler arası bir yaklaşımla, başta davranış bilimleri olmak üzere, yönetim, işletme, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi bilimlerinin geliş kurumun hedeflediği sonuçlara ulaşmasını sağlamak ve verimliliğini artırmaktır
  • Sağlıklı bir kurum iklimi için değerleri, tutumları, kuralları ve yönetsel uygulamaları geliştiren tasarlanmış bir çalışma yürütürüz
  • Değişimi yönetmek için uzun vadeli stratejilerle uyumlu olarak hareket ederiz
  • Projelerimiz danışman ve danışanlardan oluşan bir ekip tarafından birlikte yönetilir
  • Süreci yöneten ekip olarak, uzman rolünden ziyade kolaylaştırıcı ve koç rolünü üstleniriz
  • Değişim sağlamak için bireylere, ekiplere, bölümlere ve organizasyonun sistemine odaklanırız
  • Yönetimin taahhüt, destek ve katılımına önem veririz
  • Değişimden etkilenen tarafları içerecek şekilde, işbirliğine dayalı bir yaklaşımı benimseriz
  • Değişimi kalıcı hale gelmesini sağlamak için düzenli takipler yapılmasını destekleriz