• Beden Dili
  • Duygusal Zekâ
  • Ekip Çalışması
  • İletişim Becerileri
  • İlişki Yönetimi
  • Karar Verme ve Sorun Çözme
  • Planlama ve Zaman Yönetimi
  • Proaktif Davranış Geliştirme
  • Stres Yönetimi (Baskı Altında Etkili Davranış Geliştirme)
  • Sunum Teknikleri
  • Kutunun Dışında Düşünme ve İş’te Yaratıcılık