Niye Varız

Yaklaşımımız

Yöntemlerimiz

Etki Alanlarımız

 OD sürecinde, kurumun bir bütün olarak gelişiminin sağlanabilmesi için ihtiyaçlar doğrultusunda kurum içerisindeki üç düzeye de (birey, ekip, organizasyon) müdahalede bulunulması gerekebilir. Aşağıda bu düzeyler için uyguladığımız müdahale yöntemleri hakkında kısaca bilgi verilmektedir.
 • Gelişim (Eğitim) Programları

  Odak:

  Birey (yönetici ve çalışan) veya ekip odaklı bir müdahale yöntemidir.

  Kapsam:

  Kişi sayısı 10 ile 20 arasında değişen katılımcı grupları için uygulanır.

  Açıklama:

  Yeraltında olan suyu yukarı çıkartmada kullanılan tulumbanın ilk işlemesi için nasıl dışarıdan bir miktar su gerekirse, bireyin ya da ekibin içinde varolanı açığa çıkarmak için de bir tetikleyiciye ihtiyaç vardır. Gelişim programları bireyde ya da ekipte var olan potansiyeli harekete geçiren tetikleyici unsurdur. Gelişim programlarımız bireyin potansiyelini açığa çıkartmasını, bilgi, becerileri ve tutumlarını geliştirmesini amaçlayan uygulamalardır.

 • Koçluk

  Odak:

  Çalışanlar, yöneticiler, ekipler ve ilişki sistemlerine (ortaklık, iş birlikleri, aileler vb.) odaklı bir müdahale yöntemidir.

  Kapsam:

  Özel olarak bir kişi, bir ekip veya bir ilişkinin tarafları (ortaklar, aile üyeleri vb.) için uygulanabilir.

  Açıklama:

  Koçluk programları, çalışanların, yöneticilerin, ekiplerin veya ilişkilerin potansiyellerini açığa çıkartmak, performanslarını artırmak, farkındalık düzeylerini yükseltmek ve davranışa yansıyan bir öğrenme sağlamaya yönelik olarak destek olmayı amaçlayan uygulamalardır.

 • Danışmanlık

  Odak:

  Kurumun bütününe odaklı bir müdahale yöntemidir.

  Kapsam:

  Yapı, sistem ve süreçleri dönüştürmek için uygulanır.

  Açıklama:

  “Yapı, davranışı etkiler” sözünden hareketle, yapı, sistem ve süreçlerin, istenilen değişimi ve davranışları sağlayacak ve neticesinde organizasyonu istenilen sonuçlara ulaştıracak şekilde dönüştürülmesini amaçlayan bir yöntemdir.