Değerlerimiz

Ekibimiz

Uluslararası İşbirliklerimiz

“Organizational Development” alanında akademik eğitim almış ve saha deneyimi sahibi olan bir ekiple hizmet veriyor, hizmet sunduğumuz kurumlarla uzun vadeli işbirliği çerçevesinde ve hizmetlerimizin sonuçlarından sorumluluk duyan bir yaklaşımla çalışıyoruz.

 • Dr. Hüseyin Çırpan (CPCC)

  Birey, ekip ve kurumların, etkili ve verimli olmasına yönelik gelişim çalışmaları yapan, deneyimli ve ICF onaylı (CPCC) bir liderlik koçu ve OD Danışmanıyım. Tüm insanların potansiyel olarak bir hazine olduğuna inanırım. Bu nedenle çalışmalarımın odak noktasını liderlerin ve ekiplerin potansiyelini açığa çıkarmak oluşturur.

   

  Koçluk ve danışmanlık yaklaşımında, bütünsel (integral) yaklaşımı benimserim. İnsan gelişimiyle ilgilenmem özü itibariyle kendimde olanı keşfetme arzusundan ortaya çıkmıştır. Bu açıdan ben işimi “hayat yolum” olarak görüyorum.  Çalıştığım kişi ve/veya kurumlarla, bir anlamda keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Bu süreçte farkındalıkların oluşması, içgörülerin kazanılması, yeni fırsatların keşfedilmesi ve bunların hayata taşınılması konuları üzerinde çalışıyoruz.

  Kendimde olanı açığa çıkarma çalışmaları sürecinde sertifikalı koçluk programlarına katıldım (başlıcaları; The Co-active Coaching Program, Eurasian Gestalt Coaching Program, Inspired Leadership Program, The Organizations and Relationship Systems Coaching ve Immunity to Change) ve  çeşitli ölçüm araçlarının (MBTI, The Team Diagnostic Tools ve The Cultural Transformational Tools) yetkili kullanıcısı oldum.

  1965 Ankara doğumluyum. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yaptım, 1990 - 1993 yılları arasında Exeter University (Devon, İngiltere) – M.Phil. in Finance derecesini ve 1994 -1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi – Örgüt Geliştirme alanında Doktora derecesini aldım.

  Profesyonel kariyerimde, 1994 – 1998 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak, 1998 - 2003 yılları arasında sırasıyla Faisal Finans Kurumu, Yimpaş Holding ve Server Holding’te İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yaptıktan sonra Nisan 2003 tarihinde Eflatun Eğitim ve Danışmanlık şirketini kurdum.

  Danışmanlık çalışmaları kapsamında “Örgütsel Gelişim”, “İnsan Kaynakları” ve “Kültürel Dönüşüm” alanlarına odaklanarak bugüne dek özel sektör ağırlık olmak üzere, kamu ve sivil toplum örgütlerinin de içinde yer aldığı geniş bir yelpazede danışmanlık projeleri yönettim. Akademik dünyayla bağlantımı devam ettirmek adına özel üniversitelerde yarı zamanlı “Liderlik”,  “Çağdaş Yönetim” ve “Örgütsel Davranış” dersleri veriyorum.

  Bu çalışmalar devam ederken, bugüne kadar yedi yüzün üzerinde yöneticinin katıldığı “Bütünsel Liderlik Programı”nın geliştirilmesine öncülük ettim ve sunumlarda liderlik yaptım. (www.butunselliderlik.com)
   
  En güzel öğrenme, anlatmak ve yazmaktır düsturundan hareketle ilgilendiğim konularla ilgili bazı yayınlar yaptım.

 • Aykut Şen

  1982 yılında İstanbul’da doğan Şen, 2000 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ndeki lisans öğrenimini 2004 yılında fakülte birincilik derecesi ile tamamladı. Ardından, İstanbul Üniversitesi Örgütsel Davranış Kürsüsü’nde yüksek lisans programına kabul edilen Şen, “Yetkinlik Analizi” üzerine hazırlamış olduğu tezi ile 2007 yılında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandı.

  2003 yılında “Proje Asistanı” olarak danışmanlık kariyerine adım atan Şen, 2004 yılında “Yardımcı Danışman” görevi ile Eflatun ailesine katıldı. Şen, halen “Organizasyonel Gelişim Danışmanı ve Eğitmen” unvanı ile Eflatun çatısı altında çalışmalarına devam etmektedir.

  Danışmanlık çalışmaları kapsamında “Örgütsel Gelişim”, İnsan Kaynakları” ve “Kurumsallaşma” alanlarına odaklanan Şen, bugüne dek özel sektör ağırlık olmak üzere, kamu ve sivil toplum örgütlerinin de içinde yer aldığı pek çok danışmanlık projesinde görev almıştır.

  Eğitim çalışmaları kapsamında yönetsel ve kişisel gelişim programları tasarlayan ve sunan Şen, ayrıca Eflatun tarafından 2009 yılında geliştirilen “Bütünsel Liderlik Programı”nın program liderlerindendir ve aynı zamanda bu programın tasarım ve geliştirme ekibinde yer almaktadır.

  Şen, koçluk alanında “International Coaching Federation - ICF” tarafından akredite, ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching) Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu eğitimi ile eğitim programları liderliği alanında “Improvisation and Co-Facilitation” eğitimini tamamlamıştır.


 • Yücel Kosal (PCC)


  Şirket yöneticilerine, profesyonel yönetici ve ekip Koçluğu ile Liderlik ve Koçluk eğitim hizmetleri sunmaktayım. Koçluk ve danışmanlık alanlarına karşı olan ilgim gerek profesyonel, gerek şahsi yaşantım içerisinde kişisel gelişim ve “kendini bulma” yolculuğumun kaçınılmaz bir sonucudur.

   Kişisel koçluk yaklaşımım temel olarak koç/koçluk hizmeti alan kişi arasındaki ilişkinin koçluk süreci ile ilgili olarak her türlü önyargıdan arındırılması gerekliliğine dayanmaktadır. Koçluk hizmeti verdiğim kişi ile nihai ve ortak amacımızın kendisinin her alanda “daha iyi” bir kişisel ve profesyonel yaşamın keyfini sürülebildiği bir noktaya erişebilmek olduğuna inanmaktayım. Dolayısı ile koçluk, danışmanlık hizmeti alan bireyin mümkün olabilen en yüksek seviyede sürece katılımının, paylaşımının ve koç ile etkileşiminin uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir sonuçlar elde edebilmek için mutlak olarak gerekli olduğuna inanmaktayım.

  Özetle eğer bir “Yücel Kosal Deneyimi” söz konusu olacak ise bu deneyim kişinin kendisi ile çok samimi “Ayna ayna söyle bana...” tarzı bir iletişim içerisinde olmasını sağlayacaktır ki bu tarz bir iletişim çoğumuz için henüz keşfedilmemiş alanlardır.

  Tanıyanlar beni; dışadönük, büyük bir doğa ve her alanında daha da büyük bir kişisel gelişim aşığı bir birey olarak tanımlamaktadırlar. Ben ise kendimi kısaca mutlu bir evliliği, harika 2 çocuğu olan ve son yıllar içerisinde edindiği koçluk deneyimleri sayesinde yaşamının rönesans dönemini yaşamakta olan bir birey olarak tanımlıyorum.

  Profesyonel Özgeçmiş :
  •    En son profesyonel deneyimlerim 2001 | 2008 yılları içerisinde sırası ile uluslararası alanda faaliyet gösteren bir seyahat firmasının Türkiye ofisinde Development Manager ve son olarak Regional Manager/Türkiye sorumluluklarını içermektedir.
  •    Yukarıda paylaştıklarımdan önce ise 1998 | 2001 yılları arasında büyük çaplı yerel bir seyahat firmasının hissedarı ve yöneticiliği sorumluluklarını yerine getirmekte idim. Bu yıllar içerisinde İspanyol bir firma ile yapmış olduğumuz ortaklık doğrultusunda yerel firmamızın bu yabancı ortak ile olan entegrasyon süreçlerinin büyük bir çoğunluğunun yürütülmesinde aktif rol aldım.
  •    En erken profesyonel deneyimlerim ise yine turizm alanında 1986 | 1998 yılları arasında kıdemli operasyon yetkilisi, şube ve bölge müdürlükleri ve son olarak ise genel müdür yardımcılığı sorumluluklarını içermekte idi.
  •    Yukarıda paylaşmış olduğum hemen hemen tüm sorumluluklar yoğun satış ve pazarlama odaklı ve organizasyonel çalışmaları içermektedir.
  •    1985 Yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesinden İşletme fakültesinden mezun oldum.

  Tamamladığım Eğitimler :
  •    2007 CTI UK [Coaching Training Institute] Co-Active Koçluk Eğitimi
  •    2007-2008 CTI Sertifikasyon Programı (Cpcc +Acc)
  •    2007-2008 CTI Barcelona Co-Active Liderlik Programı
  •    2007 Leadersip Circle UK Liderlik Sertifikasyon Programı
  •    2008 Eric Kohner “Act Of Leadership” Liderlik Programı
  •    2008 CRR OSLO [Center For Right Relationship] Organizasyon ve ilişki sistemleri koçluğu programı.
  •    2008 HorseDream Almanya .Atlarla Liderlik Eğitimcinin Eğitimi programı
  •    2009 Adler Koçluk okulu Posif değişim-Koç gibi lider Eğitimcinin eğitimi programı.
  •    2009 Adler koçluk okulu, Koçluk eğitimi.
  •    2009-2010 CRR [Center For Right Relationship] İlişki ve Takım koçluğu Sertifikasyon Programı (Orscc)

 • Rina Altaras


  1966 yılında İstanbul’da doğdu. İsviçre’de biyokimya lisans ve eğitim psikolojisi yüksek lisans derecelerini aldı. İstanbul’da başladığı piyano eğitimini Fribourg Konservatuarı’nda sürdürdü, aynı dönemde şehrin gençlik korosunda söylemeye başladı. Burada sesini keşfeden Altaras, konservatuarda piyanonun yanında şan bölümüne de devam etti. İstanbul’a döndükten sonra Eczacıbaşı, Bersay, Soysal’da orta ve üst kademede yönetici olarak çalışırken, özel derslerle şan eğitimini sürdürdü, konserler verdi, İTÜ-MİAM’da Müzik Master derecesini aldı. Yönetim ve müzik deneyimlerinden yola çıkarak, takım olma ve müzik ilişkisini yaratıcı şekilde yorumladığı “Team Tuning” çalışmasını geliştirdi.
   

 • Murray Morison


  Leicester Üniversitesi psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Morison, Sussex Üniversitesi’nde psikoloji alanında yüksek lisans derecesini almıştır.

  Murray’in, uzmanlık alanı ekip geliştirme ve örgüt psikolojisi olup, bu alanda kaleme almış olduğu üç ayrı kitabı mevcuttur. Murray aynı zamanda Longman’ın Sosyal Bilimler editörlüğü görevini üstlenmektedir.

  Uzun yıllardır, eğitim ve danışmanlık sektöründe, psikoterapist, yönetim/liderlik koçu ve eğitmen olarak görev alan Murray, örgütlerin kültürel değişim çalışmaları kapsamında, üst ve orta kademe yönetim ekiplerinin ve bireysel olarak yöneticilerin gelişimi üzerine odaklanmaktadır.

  Murray, HBDI Düşünce Tercihleri Envanteri (Thinking Preferences Tools) ve TMSDI Ekip Yönetimi Analiz Sistemleri (Team Management Profiling Systems) ve Acumen/Inspired Leadership (İlhama Dayalı Liderlik) araçlarının yetkili uygulayıcısıdır.