Kendi Kendine Koçluk

Ekip Koçluğu

CTT

CTT - Cultural Transformation Tools (Kültürel Ölçüm Araçları), sosyal yapıları değerler boyutu ile ele alarak, onların değer haritalarını ortaya koyan, kültürel sermayelerini ölçümleyen ve kültürel dönüşümlerinin uygulama adımlarında yol gösterici rol oynayan bir araçtır. CTT, başta işletmeler olmak üzere, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve ülkeler için de kullanılabilmektedir.

CTT, 1997 yılında değerlerin haritalanmasına yönelik bir değerlendirme seti olarak geliştirilmiştir. Geleneksel bakış açısı ile “Kültür” ve “Değer” gibi soyut unsurların ölçülmesi zordur ve bu nedenle bu unsurlar değerlendirmede kullanılan kriterler arasında yer almazlar. CTT bu geleneksel yaklaşımı yıkmaktadır. CTT değerlendirmesi sonucunda araştırmaya konu olan sosyal yapının kültürü hakkında detaylı bir rapor sunulmaktadır. CTT “Yedi Bilinç Düzeyi” modeline dayanmaktadır. CTT, bireysel değerleri, ilgili sosyal yapının bireyler tarafından algılanan mevcut değerleri ve bireyler tarafından sahip olması arzulanan değerlerini ele alarak bilimsel bir sonuca ulaşmaktadır.

CTT 1997’den bu yana 30 ayrı dile çevrilmiştir, 60’ı aşkın ülkede 3000’in üzerinde sosyal yapının Değerlerinin Haritalamasında kullanılmıştır.

http://www.valuescentre.com/