Niye Varız

Yaklaşımımız

Yöntemlerimiz

Etki Alanlarımız

2003 yılında “Evrensel İlkelerden Size Özel Çözümlere” mottosuyla yola çıkmıştık.  Değişim hızlı, zorluklar karmaşık ve belirsizlik yoğun… Böylesi bir dünyada kurumların, varlıklarını devam ettirebilmeleri ve daha iyiye ulaşabilmeleri için değişmeleri ve gelişmeleri kaçınılmaz.

Öyle olunca biz de kendimizi ifade ediş biçimimizi değiştirmeye karar verdik. Mottomuzda bir değişiklik yok hatta bu süreçte ilke merkezli olarak özel durumlara çözüm üretmenin ne kadar gerekli olduğunu defalarca deneyimledik.

İşte bu noktada, daha ötesini arzulayan kurumlar için amacımız, sahip oldukları potansiyeli açığa çıkarmalarında rehberlik etmek ve kolaylaştırıcı olmaktır. Diğer bir deyişle, organizasyonların, çevresinde var olan kaotik ve hızlı değişimle baş edebilme kapasitelerini geliştirmelerine destek olmaktır.

Her organizasyon kendine özel ve tek, bu nedenle de gelişim ihtiyaçları da kendine özgü. Bu prensipten hareketle Eflatun olarak varoluş gerekçemiz, “Organizational Development” yaklaşımını kullanarak, kurumların kendilerine özgü farklılıklarını okuyabilmek, uygulanması gerekli ve mümkün olan müdahale tekniklerini belirlemek ve böylece arzulanan değişimi/gelişimi gerçekleştirmeye aracılık etmektir.